NOTA DE INFORMARE - CONCURSURI

  

 

NOTA DE INFORMARE - CONCURSURI

Versiunea 23.11.2022

 

 1. CINE SUNTEM ȘI CARE ESTE SCOPUL ACESTUI DOCUMENT

 

Aceasta nota de informare a fost intocmita de Ringier Sportal S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, etaj 1, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4372/2018, cod de identificare fiscala RO39114787, in calitate de operator de date cu caracter personal ("Ringier Sportal").

 

Prin acest document dorim sa explicam de ce si cum prelucram datele cu caracter personal ale utilizatorilor inregistrati pe pagina noastra de internet, www.gsp.ro (”Site”), care participa la jocurile si concursurile organizate pe Site de tipul predictiilor, previziunilor sportive sau raspunsurilor la intrebari/chestionare (e.g., ghiceste scorul unui meci sau echipa castigatoare) (”Concurs”).  

 

Prezentul document vizeaza doar modalitatile in care prelucram datele dvs. cu caracter personal in situatia participarii la Concursuri. Pentru mai multe informatii despre modul in care prelucram datele personale ale utilizatorilor in alte cazuri, va rugam sa consultati Politica noastra de confidentialitate.

 

"Date cu caracter personal" inseamna orice informații privind o persoană fizica identificata sau identificabila, iar o persoana identificabila este o persoană care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Aceasta nota de informare descrie, in principal:

 

 • cine suntem noi;
 • scopurile pentru care colectam si utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • temeiurile de drept pe care se bazează prelucrarile de date realizate de noi (i.e baza legala care ne permite sa va prelucram datele);
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram;
 • durata procesului de prelucrare a acestor date;
 • drepturile dumneavoastra in calitate de persoane vizate si maniera in care puteti sa va exercitati aceste drepturi;
 • persoanele catre care dezvaluim sau este posibil sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

 1. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor in ceea ce priveste toate aspectele legate de protectia datelor cu caracter personal, iar dvs. puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: [email protected]

 1. 3. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

 

In cazul in care participati la Concursurile noastre, prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal in scopurile si in baza temeiurilor descrise mai jos:

 

 

Activitate

Scop

Categorii de Date cu Caracter Personal

Temei de prelucrare

Participarea utilizatorului la Concurs

Colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea predictiilor, inclusiv intocmirea si publicarea clasamentului fiecarui Concurs in parte.

1. Urmatoarele date asociate contului de utilizator:

·       nume si prenume sau username;

·       adresa de e-mail;

·       titlu: Dl/Dna (daca exista);

·       avatar (daca exista);

·       informatii despre sporturile si echipele favorite

 

2. Informatii despre participarea dvs. la Concurs (e.g., predictii, raspunsuri la intrebari)

Interesul nostru legitim de a desfasura activitati promotionale in scopul promovarii serviciilor noastre.

 

(Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)

 

Gestionarea/organizarea Concursurilor

Asigurarea bunei desfasurari a Concursurilor prin acordarea premiilor, punerea in aplicare a regulamentului de Concurs, investigarea eventualelor incalcari sau plangeri.

1. Urmatoarele date asociate contului de utilizator:

·       nume si prenume sau username;

·       adresa de e-mail;

·       titlu: Dl/Dna (daca exista);

·       avatar (daca exista);

·       informatii despre sporturile si echipele favorite

 

2. Informatii despre participarea dvs. la Concurs (e.g., predictii, raspunsuri la intrebari)

Interesul nostru legitim de a asigura organizarea corespunzatoare a Concursurilor

 

(Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)

Comunicarea cu dvs.

Comunicarea cu dvs. cu privire la orice aspecte referitoare la desfasurarea Concursurilor, despre participarea dvs. sau inclusiv in legatura cu acordarea premiilor sau solutionarea oricaror plangeri in legatura cu aceasta activitate.

Date de contact

Interesul nostru legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației noastre cu utilizatorii.

 

(Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR)

Analizarea, evaluarea si intocmirea de statistici cu privire utilizatorii nostri si participarile acestora la Concursurile noastre, inclusiv prelucrarea raspunsurilor participantilor in scopul analizarii intereselor acestora

Evaluarea performantei activitatii promotionale, imbunatatirea acestora, pe viitor, si de a oferi servicii care corespund mai bine nevoilor si dorintelor utilizatorilor nostri.

 

1. Date asociate contului de utilizator, precum titlul dvs. (daca exista)

 

2. Informatii despre participarea dvs. la Concurs (e.g. predictii, raspunsuri la intrebari)

Interesul nostru legitim de a analiza performanta activitatilor promotionale desfasurate, de a imbunatati, pe viitor, aceste activitati si de a oferi servicii care corespund mai bine nevoilor si dorintelor utilizatorilor nostri.

 

(Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Acordarea premiilor pentru castigatorii Concursurilor

Indeplinirea obligatiilor legale care ne revin, cum ar fi: plata impozitelor si a contributiilor relevante, raportarea catre autoritatile fiscale si tinerea unor evidente contabile.

Date asociate contului (e.g., nume, prenume) si orice alte date suplimentare pe care vi le vom solicita in mod direct

Indeplinirea obligatiilor legale care ne revin

 

(Art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR)

 

Va puteti opune oricand prelucrarilor bazate pe interesul nostru legitim. Pentru mai multe detalii cu privire la drepturile dumneavoastra si modul, respectiv, situatiile in care se pot exercita, va rugam sa consultati Sectiunea 7 de mai jos.

 

 

 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 

4.1.     Furnizorilor nostri de servicii

 

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal catre următoarele categorii de destinatari de date (1) furnizorilor noștri de servicii implicati in organizarea si desfasurarea Concursurilor, cum ar fi, spre exemplu, furnizorului tehnologiei software utilizate pentru desfasurarea Concursului si anume Fan Entertainment LLC (Bulgaria, numar de inregistrare 200935141), furnizorului/-lor de servicii de dezvoltare software, administrare si mentenanta web sau furnizorilor de servicii de cloud storage.

 

Temeiul acestor dezvăluiri de date este interesul nostru legitim de a contracta și beneficia de serviciile oferite de acești furnizori.

 

De asemenea, putem dezvălui datele dvs cu caracter personal autoritatilor si institutiilor publice, in cazul in care avem o obligatie legala in acest sens sau la solicitarea expresa a acestora, daca este permis de lege.

 

4.2.     Transferuri internationale de date

 

Ca regula, transferam datele dvs. cu caracter personal doar in state apartinand UE si/sau Spatiului Economic European (SEE).

 

În cazul în care, unii dintre furnizorii nostri de servicii sunt situati in afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European, in tari carora Comisia Europeana nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor personale (in special, Statele Unite ale Americii), in cadrul prestarii serviciilor pot avea loc transferuri de date. In aceste ipoteze, pentru transferul datelor, sunt utilizate Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană, potrivit art. 46 alin. (2) lit. c) din GDPR (disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en), precum si masuri aditionale de protectie a datelor in functie de riscurile identificate. Pentru detalii cu privire la aceste masuri aditionale, va rugam sa ne contactati in mod direct.

 

 1. CUM PROTEJĂM DATELE DVS.

 

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale, vom lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator, cum ar fi, printre altele:

 • management operational si personal dedicat pentru dezvoltarea, implementarea si intretinerea sistemelor de securitate a informatiilor;
 • proceduri si controale operationale pentru a asigura configurarea, monitorizarea si intretinerea tehnologiei si a sistemelor de informatii in conformitate cu standardele interne prescrise si adoptate in industrie;
 • permisiuni de acces concepute pentru a gestiona accesul electronic la date pe baza nivelurilor de autoritate si a functiilor profesionale (de exemplu, acordarea accesului pe baza principiului necesitatii de a cunoaste si a celui mai mic privilegiu, utilizarea de ID-uri și parole unice pentru toți utilizatorii, revizuirea periodica si revocarea/modificarea prompta a accesului);
 • proceduri de gestionare a incidentelor pentru a permite investigarea, atenurea și notificarea evenimentelor legate de sistemele noastre;
 • instruirea angajatilor si colaboratorilor cu privire la legislatia si cele mai bune practici in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • introducem in contractele cu cei care prelucreaza pentru noi (persoane imputernicite) sau impreună cu noi (alti operatori – operatori asociati) clauze pentru asigurarea protectiei datelor pe care le prelucram.

 

Desi luam toate masurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dvs., nu putem garanta lipsa oricarei incalcari de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. In cazul nefericit in care o astfel de incalcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor si informarea persoanelor vizate.

 

 1. CAT TIMP PASTRĂM DATELE DVS.

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atat timp cat va fi necesar pentru a indeplini scopul prelucrarii acestora cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor. De exemplu, vom pastra informatiile despre participarea dvs. la Concursuri cat timp detineti un cont de utilizator activ pe Site-ul nostru. De asemenea, daca sunteti castigator al unui Concurs vom pastra datele dvs. o perioada mai lunga de timp pentru a indeplini obligatiile legale care ne revin.

 

Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal și nu mai suntem obligați prin lege să le păstrăm sau atunci când utilizatorul nu mai dorește să le deținem și să le prelucrăm, nu vom mai face acest lucru.

 

 1. DREPTURILE DVS.

 

Conform legii, beneficiati de urmatoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care noi o realizam:

 1. Dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept va permite sa obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul la rectificarea datelor: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dvs. cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, sa completam datele care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau nu este necesară prezentarea unui motiv din partea dumneavoastră; (iv) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; respectiv (v) datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 4. Retragerea consimtamantului: puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant, fara insa ca aceasta sa afecteze in vreun fel prelucrarile realizate anterior retragerii.
 5. Dreptul de opoziție: va puteti opune oricand prelucrarilor bazate pe interesul nostru legitim, fie din motive care tin de situatia dvs. specifica, fie fara a fi necesara furnizarea unui motiv, in functie de scopul prelucrarilor realizate. Pentru detalii cu privire la prelucrarile pe care le realizam in interes legitim, va rugam sa consultati Secțiunea 3 de mai sus.
 6. Restricționare: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal daca: (i) contestati corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite sa verificam exactitatea datelor în cauza; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare prelucrarii, dar dvs. ni le solicitati pentru o actiune in instanta; respectiv (iv) in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs. in calitate de persoana vizata.
 7. Dreptul la portabilitate: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa va furnizam datele dvs. cu caracter personal pe care dvs. ni le-ati furnizat intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV). De asemenea, daca ne solicitati expres, putem sa transmitem datele dvs. cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Va veti putea exercita dreptul la portabilitate numai dacă (cumulativ): (i) prelucrarea se realizeaza prin mijloace automate; si (ii) prelucrarea se realizeaza in baza consimtamantului dvs. sau pentru a executa un contract cu dvs.
 8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
 9. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) in cazul in care considerati c v-au fost incalcate drepturile:

 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România

 

Adresa de e-mail: [email protected]

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 

In cazul in care exercitati oricare dintre drepturile care va revin in baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazeaza pe consimtamantul dvs.

 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enunțate mai sus sau pentru a pune o întrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactați prin e-mail la adresa [email protected].